1. กรุณาLogin เข้าสู่ระบบ หรือเข้าสมัครเป็นสมาชิกเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน  2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบก่อนกดปุ่ม ส่งข้อมูล